Chinese Archives: An Introductory Guide

Not currently available — e-book pending

Book Cover

Ye, Wa and Joseph W. Esherick
China Research Monograph 45
1996. 355 pp.
ISBN 1-55729-047-4
$23.50

Contents

Acknowledgments – vii

Introduction – 1

National Archives – 33

Specialized National Archives – 57

Regional Archives
Anhui – 68
Beijing – 73
Fujian – 78
Gansu – 83
Guangdong – 105
Guangxi – 109
Guizhou – 113
Hainan – 119
Hebei – 120
Heilongjiang – 129
Henan – 142
Hubei – 156
Hunan – 185
Inner Mongolia – 192
Jiangsu – 197
Jiangxi – 207
Jilin – 215
Liaoning – 219
Ningxia – 229
Qinghai – 230
Shaanxi – 235
Shandong – 245
Shanghai – 256
Shanxi – 272
Sichuan – 279
Tianjin – 305
Tibet – 309
Xinjiang – 310
Yunnan – 313
Zhejiang – 315

Archives in Taiwan, Republic of China – 326

References – 343

Glossary – 351


Return to the China Research Monographs catalogue