Chinese Archives: An Introductory Guide

Not currently available — e-book pending

Book CoverOrdering
     

Ye, Wa and Joseph W. Esherick
China Research Monograph 45
1996. 355 pp.
ISBN 1-55729-047-4
$23.50

Contents

Acknowledgments - vii
Introduction - 1
National Archives - 33
Specialized National Archives - 57
Regional Archives
Anhui - 68
Beijing - 73
Fujian - 78
Gansu - 83
Guangdong - 105
Guangxi - 109
Guizhou - 113
Hainan - 119
Hebei - 120
Heilongjiang - 129
Henan - 142
Hubei - 156
Hunan - 185
Inner Mongolia - 192
Jiangsu - 197
Jiangxi - 207
Jilin - 215
Liaoning - 219
Ningxia - 229
Qinghai - 230
Shaanxi - 235
Shandong - 245
Shanghai - 256
Shanxi - 272
Sichuan - 279
Tianjin - 305
Tibet - 309
Xinjiang - 310
Yunnan - 313
Zhejiang - 315
Archives in Taiwan, Republic of China - 326
References - 343
Glossary - 351


Return to the China Research Monographs catalogue